Unveiling the “veil debate” in the Greek press

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
This article traces and analyses the narrative of the “veil debate” in France and Turkey as constructed by two Greek newspapers: the liberal Kathimerini and the leftist Avgi. It aims, firstly, to bring out the interconnection between the political ideological orientation of each of these newspapers and the narrative that they adopt, and secondly, to shed light on how the peculiarities of the socio-political context intersect with the narrator’s interests and preferences in the process of building the framework for public discussion in Greece. It concludes that the Greek narration of the “veil debate” in France and Turkey runs along normative lines (irrespective of the newspaper’s ideological affiliation), challenges the validity of Westphalian values, reflects the interdependence between socio-political contexts, and takes into consideration the supranational discourse of Greek foreign policy. Artykuł przedstawia i analizuje narrację dotyczącą dyskusji poświęconej praktyce zakrywania głowy we Francji i Turcji, przyjętą przez dwie greckie gazety: liberalną Kathimerini i lewicową Avgi. Celem opracowania jest po pierwsze ukazanie związków między orientacją polityczno-ideologiczną obu gazet a przyjmowaną w nich narracją. Po drugie, zamierzeniem Autorki jest naświetlenie kwestii, w jaki sposób specyfika kontekstu społeczno-politycznego krzyżuje się z interesami i preferencjami narratora dotyczącymi kształtowania ram prowadzonej w Grecji dyskusji publicznej. Jednym z wyprowadzonych wniosków jest to, że grecka narracja dotycząca praktyki zakrywania głów we Francji i Turcji ma charakter normatywny (bez względu na ideologiczną afiliację danej gazety), kwestionuje ważność westfalskich wartości, odzwierciedla wzajemną zależność kontekstów społeczno-politycznych i uwzględnia ponadpaństwowy dyskurs greckiej polityki zagranicznej.
Description
Keywords
Muslim veil, burqa, niqab, Islam, freedom of conscience and religion, France, SYRIZA, Turkey, Greek press, Law on Religion, religious freedom, muzułmańskie zakrycie głowy, wolność religijna, Turcja, Francja, wolność sumienia i religii, wolność sumienia i wyznania, grecka prasa, prawo wyznaniowe
Citation
"Studia z Prawa Wyznaniowego" 20 (2017), s. 69-102
ISBN