Realizacja marzeń czy podporządkowanie sztywnym ramom konwenansów? Szkic artystyczny inteligencko-ziemiańskiej rodziny Bohdana Kelles-Krauzego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Abstract
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w kręgach inteligencko-ziemiańskich wciąż dużą atrakcyjnością cieszył się tradycyjny patriarchalny model rodziny, w ramach którego zarobkujący ojciec – główny żywiciel był jej niekwestionowaną głową, podczas gdy niezarabiająca żona zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, najczęściej wspomagana przez bonę lub służącą. Rodzina Bohdana Kelles-Krauzego, architekta na urzędzie i tworzącego z pasją malarza, w dużym stopniu wpisuje się w tak zakreślone ramy. Krauze, absolwent Politechniki Lwowskiej z 1910 roku, po kilkuletnim okresie zagranicznych podróży artystycznych i pracy w Nisku i Krakowie, został na stałe zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie na stanowisku architekta powiatowego. Równolegle, w wolnych od obowiązków zawodowych, chwilach uprawiał twórczość malarską, która cieszyła się dużym uznaniem wśród współczesnej mu krytyki. Żona artysty, Janina z domu Bocheńska, od wczesnych lat młodzieńczych przejawiała zainteresowania i zdolności muzyczne. Nauczyciele śpiewu kierujący jej edukacją w tej dziedzinie, wróżyli jej nawet szerszą światową karierę. Chociaż małżonce architekta „na urzędzie” nie wypadało regularnie występować zarobkowo na scenie Janina Krauze nie rezygnowała z własnych ambicji. Chętnie brała udział w okolicznościowych występach w salach koncertowych filharmonii i na antenie radiowej nie tylko na miejscu w Lublinie, ale również w innych miastach Polski. Nie byłoby to możliwe bez akceptacji męża, który wprawdzie nie wykazywał w tej materii przesadnego entuzjazmu, niemniej nie ograniczał jej zapędów artystycznych, niemal w całości ponosząc ich koszty. Zachowany bogaty zbiór listów Janiny do matki Elżbiety Bocheńskiej, daje dosyć ciekawy pogląd na wzajemne relacje małżonków z perspektywy żony, matki, jej pragnień i odczuwanych przez nią ograniczeń. Tekst będzie próbą prezentacji realiów lat 20. i 30. XX wieku na przykładzie złożonych wzajemnych relacji Bohdana Kelles-Krauzego i jego żony, ich po części spełnionych - lub nie - ambicji artystycznych i zawodowych.
Description
Keywords
Bohdan Kelles-Krauze, Bohdan Kelles-Krauze, Janina Kelles-Krauze, Janina Kelles-Krauze, rodzina, family, kobieta w dwudziestoleciu międzywojennym,, woman in the interwar years
Citation
Rodzina w świecie współczesnym, red. Magdalena Howorus-Czajka, Katarzyna Kaczor, Aleksandra Wierucka, Gdańsk 2011, s. 97-105
ISBN
978-83-7326-833-3