Tendencje w architekturze banków lubelskich z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstract
W artykule zaprezentowano najważniejsze budowle bankowe, które powstały w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Została przeprowadzona ich analiza formalno-stylistyczna w odniesieniu do ówczesnych tendencji architektonicznych dominujących w Polsce w tamtym okresie.
Description
Keywords
architektura banków, bank architecture, architektura międzywojenna, interwar architecture, architektura w Lublinie, architecture in Lublin
Citation
Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko, Lublin 2012, s. 487-495
ISBN
978-83-7306-572-7