The Dynamism of Salvation according to Isa 12:1-6

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
The song of praise in Isa 12 is a confession of faith in Yahweh. Trust arises from the recognition of the activity of God in the history of Israel. In the historical events Israel can still re-experience the might of God, especially in the exodus, through which God makes his name known to the world. The name of Yahweh is inextricably connected with Israel, which is confirmedby the title the 'Holy One of Israel'. The title underlines the vital self-offering of God, who is dwelling among His people in Zion. In this context, the 'springs of salvation' are the metaphor of the salvific action of God, who through his words calls the people to abandon fear and to lean exclusively on the strength of his person. The trust in the word of Yahweh permits Israel to 'draw from the springs of salvation'. Iz 12,1-6 to pieśń wysławiająca Boga, który jest doświadczany przez proroka i jego słuchaczy jako zbawienie. Szczególnym znakiem tej zbawczej obecności Boga jest Syjon. To tam są usytuowane „zdroje zbawienia”, z których „będą czerpać z radością” adresaci pieśni. W kontekście Izajaszowej metaforyki wody związanej ze Syjonem Bóg objawia się jako zbawienie poprzez swoje słowa, którymi wzywa człowieka do porzucenia lęku i oparcia się wyłącznie na potędze Jego osoby. To orędzie Iz 12,1-6 zostało odczytane poprzez usytuowanie tej pieśni wewnątrz Księgi Izajasza, następnie poprzez analizę kompozycji pieśni w relacji do motywów soteriologicznych w niej obecnych, wreszcie poprzez analizę egzegetyczną, która skupiła się na trzech elementach: dynamice świadectwa o Bogu Zbawcy, charakterystyce Boga jako Zbawienie i tożsamości „zdrojów zbawienia” na Syjonie.
Description
Keywords
Book of Isaiah, Isa 12, metaphor of water, salvation, exodus, Zion, Księga Izajasza, Iz 12, metafora wody, zbawienie, wyjście, Syjon
Citation
"The Biblical Annals", 2011, T. 1, nr 1, s. 41-58
ISBN