Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i innych zbiorach archiwalnych

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Archiwum Państwowe w Lublinie
Abstract
Publikacja obejmuje opatrzony wstępem katalog projektów architektonicznych autorstwa Bohdana Kelles-Krauzego (1885-1945), malarza i architekta powiatu lubelskiego w okresie międzywojennym. W katalogu zostały zaprezentowane projekty (zrealizowane i niezrealizowane), które autorce udało się przypisać Bohdanowi Kelles-Krauzemu na podstawie kwerendy archiwalnej i terenowej. Katalog ma układ systematyczny – obiekty zostały uporządkowane ze względu na funkcję: budowle użyteczności publicznej, szkoły, kościoły, organistówki, domy mieszkalne i budownictwo o charakterze gospodarczym. W obrębie każdej kategorii zachowano kolejność chronologiczną. Większość prezentowanych projektów pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, z dwóch zespołów akt – i te zostały omówione w katalogu w pierwszym rzędzie. Obiekty realizowane na terenie województwa były zatwierdzane przez Radę Budowlaną działającą przy Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych (akta V Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, nr akt 403) bądź przez Zarząd Miejski miasta Lublina dla budynków projektowanych w mieście (dokumentacja Inspekcji Budowlanej z Akt Miasta Lublina 1918-1939, nr akt 22). W celu możliwie kompletnego zaprezentowania obrazu twórczości architektonicznej Kelles-Krauzego, w publikacji uwzględniono także nieliczne projekty pochodzące z innych archiwów instytucji świeckich i kościelnych oraz obiekty, których oryginalna dokumentacja architektoniczna nie zachowała się, ale których autorstwo bez wątpienia można przypisać Kelles-Krauzemu.
Description
Katalog powstał w trakcie badań realizowanych w ramach grantu promotorskiego MNiSW - N 105 0223 34: Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) − między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza. Kierownik projektu − dr hab. Lechosław Lameński, prof. KUL. Termin realizacji: 14 V 2008 – 10 IX 2009. Został uzupełniony dzięki współpracy z Archiwum Państwowym w Lublinie, które nieodpłatnie udostępniło część materiałów archiwalnych do badań.
Keywords
Bohdan Kelles-Krauze, Bohdan Kelles-Krauze, architektura Lublina i Lubelszczyzny, architecture in Lublin and Lublin region, architektura międzywojenna, interwar architecture
Citation
ISBN
978-83-926895-8-4