Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/969
Title: „Wypali całkowicie wszystko i pozostanie palący się pył” (4 Syb 177). Eschatologiczna kara w przekazie IV Księgi Sybillińskiej
Other Titles: „All things he will burn, and it shall be black dust” (4Syb 177). Eschatological Punishment in the Fourth Sibylline Book
Authors: Miduch, Maria Elżbieta
Keywords: eschatologia; kara; tradycja Sybillińska; eschatology; punishment; Sibylline tradition
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 67-80.
Abstract: IV Księga Sybillińska, mająca swoje korzenie w judaizmie diaspory greckiej, jest dziełem, które miało na celu skłonienie pogan do zmiany ich stylu życia. Sybilla w sposób obrazowy udziela swoim słuchaczom pouczeń o charakterze moralnym. Elementy eschatologiczne pojawiające się w tekście księgi są traktowane jak narzędzie do osiągnięcia zamierzonego celu. Wizja kary ma służyć zachęcie do porzucenia grzesznego życia. W idei kary prezentowanej przez autora dzieła możemy zauważyć pewną etapowość: od kary o wymiarze pedagogicznym do kary wiecznej, nieodwracalnej.
The Fourth Sibylline Book, rooted in Greek- Jewish diaspora, is a piece written in order to make pagans change their ways. The Sibylline instructs on morality by the use of illustrations. The eschatological elements in the text are used as tools, providing means to an end. The image of punishment is meant to encourage abandoning the life of sin. We may notice a stageability of sorts in the concept of punishment portrayed by the author of the book: from a punishment as a pedagogical measure, to punishment that is eternal and irreversible.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/969
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1944
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miduch_Elzbieta_Maria_Wypali_calkowicie_wszystko_i_pozostanie_palacy_sie_pyl_4Syb_177_Eschatologiczna_kara_w_przekazie_IV_Ksiegi_Sybillianskiej.pdf105,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons