Verbum Vitae : [72] Community home page

Logo

Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła. Czwartym działem każdego numeru są Varia, gdzie publikowane są anglojęzyczne artykuły teologiczne tematycznie niezwiązane z problemem dyskutowanym w danym tomie półrocznika. Ostatnim działem numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki w kraju i za granicą, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

(English) Published since 2002, "Verbum Vitae" is issued biannually by the Institute of Biblical Studies of the Faculty of Theology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. Each issue of the journal includes scholarly articles dedicated to a specific biblical theme and presented in three sections: (I) Old Testament, (II) New Testament, and (III) Patristics and the Life of the Church. The final "Life of the Church" perspective tries to broaden out each issue's given topic into its multiple connections and implications, mostly dogmatic, moral, pastoral, liturgical, or sociological. The forth section of the journal always consists of various theological articles, which do not deal with the main topic (specific biblical theme) of a given issue. The last section of the journal covers reviews of recently published monographs and collections on mostly biblical themes. Because of the journal's interdisciplinary character, it seeks to include among the contributors not only biblical scholars but also theologians of various specializations.

OTWARTY DOSTĘP

"Verbum Vitae" funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu. To czasopismo stosuje zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołdując zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.


Redaktor Naczelny:
Henryk Witczyk, KUL
Zastępcy Redaktora Naczelnego:
Adam Kubiś, KUL
Andrzej Piwowar, KUL
Sekretarz Redakcji:
Krzysztof Napora, KUL
Redaktor Działu Stary Testament:
Łukasz Popko, École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Izrael
Redaktor Działu Nowy Testament:
Piotr Blajer, Studium Biblicum Franciscanum, Jerozolima, Izrael
Bernadeta Jojko, Pontificia Università Gregoriana, Rzym, Włochy
Redaktor Działu Ojcowie i życie Kościoła:
Mariusz Szram, KUL
Rada Naukowa:
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy) – przewodniczący
Jean-Noël Aletti (Biblicum, Rzym, Włochy)
Stanisław Bazyliński (Biblicum/Seraphicum, Rzym, Włochy)
Krzysztof Bieliński (Accademia Alfonsiana, Rzym, Włochy)
Waldemar Chrostowski (UKSW, Warszawa, Polska)
Matteo Crimella (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Mediolan, Włochy)
Michael A. Daise (College of William & Mary, Williamsburg, VA, USA)
Luc Devillers (Université de Fribourg, Fryburg, Szwajcaria)
Jenny DeVivo (Saint Xavier University, Chicago, IL, USA)
Józef Naumowicz (UKSW, Warszawa, Polska)
Jerzy Pałucki (KUL, Polska)
Olivier-Thomas Venard (École Biblique et Archéologique Française, Jerozolima, Izrael)
Rada Programowa:
abp Stanisław Gądecki (Poznań)
abp Marian Gołębiewski (Wrocław)
Krzysztof Bardski (UKSW, Warszawa)
Stanisław Haręzga (KUL)
Anna Kuśmirek (UKSW, Warszawa)
Janusz Lemański (Uniwersytet Szczeciński)
Artur Malina (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Antoni Paciorek (KUL)
Zdzisław Pawłowski (UMK, Toruń)
Wojciech Pikor (UMK, Toruń)
Judyta Pudełko (PWT, Warszawa)
Paweł Podeszwa (UAM, Poznań)
Waldemar Rakocy (KUL)
Grzegorz Strzelczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Tomasz Tułodziecki (UMK, Toruń)
Wojciech Węgrzyniak (UPJPII, Kraków)
Mirosław Wróbel (KUL)

ISSN: 1644-8561
e-ISSN: 451-280X
DOI: 10.31743/vv

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie "Verbum Vitae" dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY ND 4.0 PL).
Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-ND 4.0 PL).

Kontakt:
"Verbum Vitae" Institute of Biblical Studies | Instytut Nauk Biblijnch The John Paul II Catholic University of Lublin |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Poland verbum.vitae.KUL@gmail.com
Browse