Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/947
Title: Augustianie-Eremici w Dzierżoniowie do czasów reformacji
Other Titles: The Order Of Augustinian Hermits In Dzierżoniów To The Time Of The Reformation
Authors: Klemenski, Marcin
Keywords: augustianie-eremici; Dzierżoniów; Śląsk; reformacja; klasztory; the Order of Augustinian Hermits; Dzierżoniów; Silesia; the Reformation; monasteries
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 115-127
Abstract: W niniejszym artykule prezentowane są dzieje klasztoru pw. św. Marka należącego do zakonu augustianów-eremitów. Omówione są dzieje fundacji, donacji rycerskich i szlacheckich, kwestie budowy kompleksu majątkowego we wsiach Podgórzno i Piława Dolna. Przedstawiono również sylwetki zakonników związanych z miejscowym klasztorem. Klasztor został zlikwidowany w 1525 roku na skutek postępującej Reformacji, jednak majątek klasztorny został przez samych zakonników rozprzedany, stąd też w późniejszym okresie stracili szanse na jego restytucję w Dzierżoniowie i w okolicach.
The following article presents the history of St Mark’s Monastery, belonging to the Order of Augustinian Hermits. The paper examines the history of the foundation, the donations made by knights and noblemen, the issues of forming the estate in the villages of Podgórzno and Piława Dolna as well as the profiles of the monks connected with the local monastery. The monastery was liquidated in 1525 as a result of the Reformation. The monks, however, sold the estate of the monastery and that is why they had no chance to regain their property in Dzierżoniów and its environs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/947
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6282
ISSN: 0518-3766
2545-3491 (eISSN)
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klemenski_Marcin_Augustianie-Eremici_w_Dzierzoniowie_do_czasow_reformacji.pdf291,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons