Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/920
Title: Św. Jan Chryzostom, VII Homilia w cyklu Homilii do Listu do Filipian (In epistulam ad Philippenses argumentum et homiliae 7, CPG 4432)
Authors: Latawiec, Zofia
Keywords: Ojcowie Kościoła; Jan Chryzostom; homilia; tłumaczenie; List do Filipian; kenoza
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 611-630
Abstract: Niniejsza praca stanowi przekład VII homilii Jana Chryzostoma dotyczącej cyklu homilii do Listu do Filipian. Jest to pierwszy polski przekład wspomnianej homilii. Tekst poprzedzony został krótkim wstępem, w ramach którego omówione zostały kwestia czasu i miejsca powstania omawianej mowy, a także jej przedmiot. Wyróżnione zostały również główne zagadnienia podejmowane przez Złotoustego w obrębie homilii. Część wstępu stanowi opis struktury tekstu Chryzostoma, będący analizą elementów wskazujących na retoryczny kunszt autora. Przekład opatrzony został krótkim komentarzem w formie przypisów, dotyczących passusów, które mogą stanowić problem interpretacyjny.
Description: Typ dokumentu: Przekład
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/920
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4116
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Latawiec_Zofia_Sw_Jan_Chryzostom_VII_Homilia_w_cyklu_Homilii_do_Listu_do_Filipian.pdf501,35 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons