Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/905
Title: Rozwój wspólnot domowego Kościoła w Ewangelii Marka w świetle "Tractatus in Marci Evangelium" Hieronima ze Strydonu
Other Titles: Development of the Communities of Domestic Church in the Gospel according to St. Mark in the Light of Tractatus in Marci Evangelium by Jerome from Stridon
Authors: Mateja, Leszek
Keywords: dom; domostwo; domowy Kościół; Ewangelia według św. Marka; inicjacja; house; household; domestic Church; the Gospel according to Mark; initiation
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 389-406
Abstract: Artykuł ukazuje proces powstawania struktury eklezjalnej w Ewangelii według św. Marka, począwszy od powstania pierwszej wspólnoty domowego Kościoła w oparciu o οἰκία Szymona i Andrzeja (por. Mk 1,29) do momentu spotkania w czasie pierwszego cudu rozmnożenia chlebów i ryb (por. Mk 6,34-44), podobnych wspólnot powstałych na terenie Galilei. Inspiracją do takiej interpretacji tej części Ewangelii według św. Marka był dla nas pierwszy zachowany komentarz do tejże Ewangelii autorstwa Hieronima ze Strydonu. Autor, komentując uzdrowienie niewidomego z Betsaidy (por. Mk 8,22-26), ukazał „dom” jako symbol Kościoła i przedstawił metodę interpretacji Pisma, dzięki której można tak odczytać przesłanie Ewangelii Marka.
The article delineates the process of formation of the ecclesial structure, presented in the Gospel according to st. Mark, from the founding of the first ecclesial community based on the οἰκία of Saimon and Andrew (cf. Mk 1:29) to the first miracle of multiplication of the loaves and fish (cf. Mk 6:34-44) which took place during the meeting of similar communities founded in Galilee. The inspiration for such an interpretation of this part of the Gospel according to Mark came from the oldest preserved commentary to this Gospel, written by Jerome from Stridon. The author, commenting on the healing the blind man from Bethsaida (cf. Mk 8:22-26) showed “home” as a symbol of the Church and presented a method of interpretation the Scriptures which enable us to read the message of the Gospel according to Mark in this way.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/905
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4040
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateja_Leszek_Rozwoj_wspolnot_domowego_Kosciola_w_Ewangelii_wedlug_sw._Marka_w_swietle_Tractatus_in_Marci_Evangelium_Hieronima_ze_Strydonu.pdf458,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons