Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/721
Title: Styl narodowy w architekturze dworców kolejowych okresu międzywojennego
Authors: Tejszerska, Anna
Keywords: styl narodowy, dworce kolejowe, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita
Issue Date: 2016
Publisher: Muzeum w Rybniku
Citation: Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, red. M. Kapias, D. Keller, Rybnik 2016, s. 240-279.
Abstract: W artykule poruszono zagadnienie odbudowy i przebudowy budynków dworcowych po zniszczeniach dokonanych podczas I wojny światowej. Przedstawiono także stan linii i obiektów kolejowych, odziedziczonych przez Rzeczpospolitą po latach zaborów i zbrojnych konfliktów. Bazując na publikacjach z okresu międzywojennego, szczególny nacisk położono na ideowe podłoże kształtowania formy architektonicznej odbudowywanych obiektów zgodnie z założeniami polskiego stylu narodowego. Ilustrację tematu stanowi charakterystyka licznych przykładów odbudowanych, przebudowanych i nowo wzniesionych dworców z terenów objętych administracją wileńskiej i warszawskiej dyrekcji kolei. Wyboru obszaru badań dokonano na podstawie analizy wielkości zniszczeń i zakresu odbudowy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/721
ISBN: 978-83-63959-16-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WMIiAK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tejszerska_Anna_Styl_narodowy_w_architekturze2.pdfartykuł główny14,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons