Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Kraków, 6 września 2022 r.

Abstract
Dnia 6 września 2022 r. w Instytucie Teologicznym XX. Misjonarzy w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.
Description
Keywords
prawo kanoniczne, canon law, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Association of Polish Canonists
Citation
"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich", 2023, T. 33, nr 36, s. 327-330
ISBN