Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5104
Title: Wsparcie i zmagania religijne jako predyktory jakości życia Anonimowych Alkoholików – moderacja przez czas abstynencji
Other Titles: Religious support and religious struggles as predictors of quality of life in Alcoholics Anonymous: Moderation by duration of abstinence
Authors: Zarzycka, Beata
Ziółkowska, Dominika
Śliwak, Jacek
Keywords: wsparcie religijne; zmagania religijne; jakość życia; Anonimowi Alkoholicy
Issue Date: 2017
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Psychologiczne", 2017, Vol. 20, nr 1, s. 99-120
Abstract: Przedmiotem prezentowanego artykułu jest analiza zależności między wsparciem, zmaganiem religijnym i jakością życia mężczyzn uzależnionych od alkoholu po uwzględnieniu moderacji przez czas abstynencji. Przebadano 100 mężczyzn, należących do grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików (AA). Zastosowano Skalę Pocieszenia i Napięcia Religijnego Yali, Exline, Wood i Worthington oraz Kwestionariusz Jakości Życia Schalocka i Keitha. Analiza korelacji wykazała, że Pocieszenie religijne korelowało dodatnio, a Lęk-wina i Negatywne emocje względem Boga ‒ ujemnie z jakością życia AA. Odnotowano również moderujący efekt długości abstynencji na zależność między religijnością i jakością życia AA: osoby z długim okresem abstynencji i wysoką umiejętnością czerpania wsparcia z religii miały najwyższe wskaźniki jakości życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5104
DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.1-4pl
ISSN: 1507-7888
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarzycka_Ziolkowska_Sliwak_Wsparcie_i_zmagania_religijne_jako_predyktory_jakosci_zycia.pdf293,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons