Sytuacja mniejszości narodowych w publicystyce Aleksandra Bocheńskiego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Abstract
Aleksander Bocheński był jednym z czołowych publicystów dwutygodnika pod na­zwą „Bunt Młodych", którego stanowisko redaktora piastował Jerzy Giedroyć. Bocheński stał się współtwórcą koncepcji ideowych środowiska skupionego wokół pisma, szczególnie w kwestii mniejszości narodowych. W artykułach wyraźnie sprzeciwiał się polityce dyskry­minacji wymierzonej wobec mniejszości ukraińskiej, a także białoruskiej. Podkreślał potrzebę utworzenia dla nich autonomii i wspierania dążeń niepodległościowych. W jego przekonaniu zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju potrzeb kulturalnych i ekonomicznych Ukraińców ostatecznie miało wyeliminować napięcia polsko-ukraińskie. W odniesieniu do mniejszości żydowskiej prezentował stanowisko bezwzględnego wykluczenia tendencji anarchicznych, których przejawem były, częste wówczas, pogromy. W kwestii rozwiązania sytuacji żydowskiej w Polsce międzywojennej, jak większość publicystów „Buntu Młodych", proponował asymilację lub emigrację; jednak wyraźnie przychylał się do tej pierwszej z wy­mienionych wcześniej, propozycji.
The political conceptions of the conservatives from „Bunt Młodych" were inspired by tradition. One of the main publicists was Aleksander Bocheński. He, like the other conservatives from "Bunt Młodych", opted for the guaranteeing of the individual's rights and freedoms, within the bounds determined by the common good and the norms of Christian morality. On the national issue there were three trends among the conservatives: nationalistic, universalistic and imperialist. The latter two recognized the primacy of the state interests over the national ones, the imperialist also postulating territorial expansion. Aleksander Bocheński didn't support for the nationalism, he rather emphasized the need to strengthen Poland's independence through the autonomy of Ukrainian minority. On the Jewish minority issue his opinion was not so clear definite. He considered at that time two options such as the assimilation or the emigration.
Description
Keywords
konserwatyzm, monarchizm, autonomia, federalizm, asymilacja, emigracja, conservative, monarchism, autonomy, federalism, assimilation, emigration
Citation
Narody, mniejszości narodowe, religijne, grupy etniczne ich miejsce we współczesnych państwach, red. I. Rycerska, M. Gołoś, Chełm 2018, s. 197-208
ISBN
978-83-61787-01-3