Od „homologacyjnej jednolitości” religii ku waloryzacji różnorodności jej wyrazu. Próba rekonstrukcji myśli papieża Franciszka

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
W artykule przedstawiono zarysy nowego modelu przeżywania i doświadczania wiary, który wyłania się z refleksji papieża Franciszka. Można mówić o nowym spojrzeniu na wartości religijne i duchowe, przekraczającym sztywny, jednolity i sformalizowany model, usankcjonowany autorytatywnie. Większość refleksji papieża, które stały się głównym źródłem dla niniejszej analizy socjologicznej, zamieszczona została w watykańskim czasopiśmie „L’Osservatore Romano”. W pierwszej części tekstu podjęto próbę nakreślenia krytycznego stosunku do religijności formalnej, w drugiej przedstawiono pozytywny zarys wspomnianego nowego modelu religijności i duchowości.
The article presents an outline of a new model of the experience of faith that emerges from the thought of Pope Francis. It represents a novel view of religious and spiritual values, going beyond a rigid, unified and formalized model with its authoritative legitimisation. Most of the Pope’s reflections subject to this sociological analysis in this article were published in the Vatican journal L’Osservatore Romano. In the first part of the text, an attempt is made to sketch a critical stance on formal religiosity; in the second part, the new model of religiosity and spirituality is outlined with emphasis on its advantages.
Description
Keywords
religia, duchowość, religijność, formalizm, wartości, religion, spirituality, religiosity, formalism, values
Citation
"Zeszyty Naukowe KUL", 2023, T. 66, nr 1, s. 69-82
ISBN