Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/492
Title: Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Keywords: niesłyszący; słabosłyszący; jezyk obcy; specjalne potrzeby edukacyjne; niepełnosprawność; dydaktyka; deaf; hard-of-hearing; EFL - English as a foreign language; special educational needs; disability; didactic
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/492
Alternative Location: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11587
ISBN: 978-83-7702-994-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domagala-Zysk_Surdoglottodydaktyka_Lekcje_i_zajecia_jezykowe_dla_uczniow_nieslyszacych_i_slaboslyszacych.pdf11,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.