Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4857
Title: Demonstrative or article? The case of ten in Polish
Other Titles: Zaimek wskazujący czy przedimek? Przypadek polskiego "ten"
Authors: Bartnik, Artur
Keywords: grammaticalization; demonstrative pronouns; definite article; spoken Polish; semantic criteria; formal criteria; gramatykalizacja; zaimki wskazujące; przedimki; mówiony polski; kryteria semantyczne; kryteria formalne
Issue Date: 2015
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Humanistyczne KUL", 2015, Vol. 63, nr 11, s. 9-20
Abstract: The paper discusses the syntactic status of the Polish demonstrative pronoun ten ‘this’ in the light of grammaticalization theory. The discussion begins with establishing formal (morphosyntactic) as well as semantic criteria for discriminating between articles and demonstratives. Then it reviews arguments for the demonstrative status of ten put forward in the literature. The paper ends with providing evidence for the definite article status of ten. Although the primary function of ten is still that of a demonstrative pronoun, it reveals some traces of categorial change on the grammaticalization cline in spoken Polish.
Niniejszy artykuł omawia składniowy status polskiego zaimka wskazującego "ten" w ramach teorii gramatykalizacji. W pierwszej części artykułu zostały ustalone kryteria formalne (morfoskładniowe) i semantyczne pomocne w odróżnianiu zaimków wskazujących od przedimków. Następnie przedstawione zostały argumenty potwierdzające status zaimka wskazującego omawianego elementu. Ostatnia część artykułu jest poświęcona przedimkowym właściwościom zaimka "ten". Pomimo że podstawową funkcją tej części mowy jest funkcja zaimka wskazującego, artykuł pokazuje, że "ten" zdradza również cechy przedimkowe szczególnie w potocznym języku polskim.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4857
DOI: 10.18290/rh.2015.63.11-1
ISSN: 0035-7707
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartnik_Artur_Demonstrative_or_article.pdf172,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons