Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4856
Title: The structural location of Case Phrase (KP) in Old English
Other Titles: Struktura frazy przypadka (KP) w języku staroangielskim
Authors: Bartnik, Artur
Keywords: case; Old English; Case Phrase (KP); functional projection; przypadek; język staroangielski; fraza przypadka (KP); projekcja funkcjonalna
Issue Date: 2008
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Humanistyczne KUL", 2008, Vol. 56, nr 5, s. 39-47
Abstract: Artykuł omawia strukturę frazy przypadka (KP) w języku staroangielskim w ujęciu generatywnym. Zamiast jednak analizy przypadka jako cechy, zgodnie z wczesnymi założeniami Programu Minimalistycznego Noama Chomsky’ego, autor podejmuje próbę analizy tego elementu jako samodzielnej projekcji funkcjonalnej (KP). Autor rozważa trzy możliwości: w pierwszym przypadku projekcja funkcjonalna KP umieszczona jest nad frazą określnika (DP); w drugim podejściu KP znajduje się pod frazą określnika; w trzecim wreszcie – fraza KP jest połączona w jedną całość z DP. Aplikacja danych z języka staroangielskiego pokazuje, że jedynie ostatnia możliwość jest w stanie wyjaśnić dane w zadowalający sposób. W związku z tym postulowanie frazy przypadka jako samodzielnej projekcji funkcjonalnej jest zbędne.
URI: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/5407
http://hdl.handle.net/20.500.12153/4856
ISSN: 0035-7707
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartnik_Artur_The_structural_location_of_Case_Phrase.pdf190,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons