Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4786
Title: Troska o dzieci i młodzież Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze realizacją charyzmatu zakonnego (zarys problematyki badawczej)
Other Titles: Care for Children and Youth by the Congregation of the Franciscan Sisters of the Family of Mary in Sambor as a Realization of the Religious Charism: A Research Outline
Authors: Pomarańska, Renata
Keywords: dzieci i młodzież; wychowanie; ochronka; Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi; Sambor; children and youth; education; children’s shelter; Congregation of the Franciscan Sisters of the Family of Mary; Sambor
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia Polonijne", 2022, Vol. 43, s. 183-206
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie troski o dzieci i młodzież, które są przedmiotem działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze. Wywód rozpoczyna ogólna charakterystyka Sambora i zgromadzenia. W dalszej kolejności zaprezentowano działalność wychowawczo-opiekuńczą Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Samborze w latach 1901-1946. Na koniec omówiono współczesne znaczenie zgromadzenia dla środowiska samborskiego. Studium opracowano na podstawie zachowanej prasy i dokumentów osobistych, wspomnień i listów pisanych po latach do sióstr.
The aim of the article is to present how the Congregation of the Franciscan Sisters of the Family of Mary in Sambor takes care of children and youth. First, a general description of the town of Sambor and the Congregation is provided, followed by a presentation of the educational and care activity of the Sisters in the years 1901–1946. The article concludes with a discussion of the contemporary importance of the Congregation for the Sambor community. The author used surviving press articles, personal documents, diaries, and letters written to the Sisters years later.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4786
DOI: 10.18290/sp2243.7
ISSN: 0137-5210
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)
Studia Polonijne, 2022, Vol. 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pomaranska_Troska.pdfRenata_Pomaranska_Troska_o_dzieci_i_młodziez_Zgromadzenia_Siostr_Franciszkanek_Rodziny_Maryi_w_Samborze304,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons