Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4768
Title: Czy Norwid jest autorem sonetu Samotność?
Other Titles: Is Norwid the author of the sonnet Loneliness?
Authors: Chlebowski, Piotr
Keywords: Samotność; atrybucja; Norwid; tekst; styl; Gomulicki; motyw; leksyka; słowo; Loneliness; attribution; Cyprian Norwid; text; style; Wiktor Gomulicki; themes; lexis; word
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Studia Norwidiana", 2022, Vol. 40, s. 117-130
Abstract: Artykuł dotyczy weryfikacji przyjętego przez Juliusza W. Gomulickiego jako wiersz Norwida sonetu Samotność i umieszczonego przez tegoż edytora w kanonie lirycznym poety. Ani sposób ujęcia problematyki samotności, ani elementy stylu, ani przebiegu myśli oraz jej konstrukcji nie potwierdzają wskazanej przez edytora Pism wszystkich atrybucji.
The article discusses Juliusz W. Gomulicki’s attribution of the sonnet Loneliness as a poem by Norwid, which led the editor to include it among the poet’s lyrical works. In this piece, however, neither the specific development of the theme of loneliness, nor elements of style, argumentation and construction seem to confirm this.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4768
DOI: 10.18290/sn2240.6
ISSN: 0860-0562
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)
Studia Norwidiana, 2022, Vol. 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chlebowski_Czy_Norwid.pdfPiotr_Chlebowski_Czy_Norwid_jest_autorem_sonetu_Samotnosc452,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons