Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4671
Title: Przestępstwo dobrowolnego i bezprawnego porzucenia świętej posługi przez duchownego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Other Titles: The Offence of Voluntary and Unlawful Abandonment of the Sacred Ministry by a Cleric in the 1983 Code of Canon Law
Authors: Kaleta, Paweł
Keywords: sankcje karne; duchowny; święta posługa; prawo kanoniczne; penal sanctions; cleric; sacred ministry; canon law
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Prawnych", 2022, Vol. 32, nr 3, s. 101-113
Abstract: Ustawodawca w kan. 1392 penalizuje przestępstwo porzucenia świętej posługi. Jest to nowa regulacja prawna, która nie ma swojego odpowiednika ani w KKKW, ani w KPK/17. Podmiotem popełnienia przestępstwa jest duchowny. Biorąc pod uwagę trzystopniowy sakrament święceń, odnosi się ono do diakona, prezbitera oraz biskupa. Przedmiotem zaś przestępstwa jest umyślne opuszczenie świętej posługi, której celem jest uwolnienie się spod właściwej władzy kościelnej. Autor zwraca uwagę na wszystkie cztery wymagania, aby można zastosować sankcję karną. Do wymagań tych należy: 1) dobrowolne porzucenie świętej posługi; 2) nielegalne porzucenie świętej posługi; 3) zamiar uwolnienia się spod kompetentnej władzy kościelnej oraz 4) sześciomiesięczny, nieprzerwany upływ czasu.
The offence of voluntary and unlawful abandonment of the sacred ministry is a new provision in the 1983 Code of Canon Law. It has been introduced as a supplement to the bishop’s authority towards offences against special obligation. This study explores legal requirements that a bishop or higher superior is to meet in order to impose a penal sanction on the cleric. These are: voluntary and unlawful abandonment of the sacred ministry for six months continuously, the intention of withdrawing himself from the competent Church authority. The legislator provided for this the penal sanctions that is suspension or additionally expiatory penalty established in can. 1336 §§ 2–4, and in the more serious cases cleric may be dismissed from the clerical state.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4671
DOI: 10.18290/rnp22323.7
ISSN: 1507-7896
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)
Roczniki Nauk Prawnych, 2022, Vol. 32, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaleta_Przestepstwo.pdfPawel_Kaleta_Przestepstwo_dobrowolnego_i_bezprawnego_porzucenia_swietej_poslugi_przez_duchownego_w_Kodeksie_Prawa_Kanonicznego_z_1983_roku233,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons