Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/461
Tytuł: Beliefs about learning English as a foreign language - experience of deaf and hard of hearing Polish adolescents
Autorzy: Domagała-Zyśk, Ewa
Słowa kluczowe: deaf; hard of hearing; EFL; beliefs; adolescents
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Źródło: Studia Anglica Resoviensia, 2015, T. 12, z. 90, s. 16-29
Abstrakt: Students’ individual characteristics, beliefs about language learning among them, are nowadays perceived as important factors influencing both the increase of knowledge and student’s personal engagement in the learning process. This is especially important when we consider teaching students with special educational needs, deaf and hard of hearing students (D/HH) among them. The better foreign language teachers know their students, the more effective the process of learning is. The aim of this paper is to provide empirical data on D/HH secondary school (liceum) students’ beliefs on foreign language learning. The empirical study was conducted among 90 D/HH students of several Polish special secondary schools. The data was collected using the “Beliefs About Language Inventory” (Horwitz 1999). The results show both the potential of the students and areas for teachers’ intervention, thus providing important input for surdo-glottodidactics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/461
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagala-Zysk_Beliefs_about_learning_English_as_a_foreign_language_experience_of_deaf_and_hard_of_hearing_Polish_adolescents_edited.pdf290,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons