Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4462
Title: Tematyka uchodźcza w reportażu radiowym w kontekście wojny w Ukrainie z 2022 roku
Other Titles: Refugee Topics in Radio Reportage in the Context of the War in Ukraine in 2022
Authors: Czarnek-Wnuk, Paulina
Sygizman, Kinga
Keywords: radio; reportaż; wojna; uchodźca; reportage; war; refugee
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Społecznych", 2022, Vol. 50, nr 2, s. 41-57
Abstract: Celem artykułu jest omówienie dokumentów radiowych dotyczących migrantów wojennych, które pojawiły się w polskich stacjach w pierwszych dwóch tygodniach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Metodę badawczą stanowi analiza treści i artystycznych środków wyrazu dźwiękowego oraz analiza porównawcza. Dokumenty uchodźcze są dość jednorodne i kreślą polifoniczny portret migrantów jako społeczności, z której jednak można wyłonić indywidualne historie przesycone konkretną ludzką tragedią. Większość analizowanych prac skupia się na temacie, przywiązując nieco mniejszą wagę do formalnej strony, przez co tylko pojedyncze projekty można określić mianem reportaży artystycznych.
The goal of the following text is to discuss radio documentaries concerning war emigrants that appeared in Polish stations during the first two weeks of the conflict between Russia and Ukraine. The research method used in the article is the analysis of the content and artistic means of audio expression as well as comparative analysis. Refugee documentaries are quite homogeneous and paint a polyphonic portrait of emigrants as a community, from which, however, it is possible to emerge individual stories saturated with concrete human tragedy. Most of the analyzed works focus on the subject, while attaching a little less importance to the formal side of the program, as a result only individual projects can be described as artistic reportages.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4462
DOI: 10.18290/rns22502.3
ISSN: 0137-4176
Appears in Collections:Roczniki Nauk Społecznych, 2022, T. 50, nr 2: Komunikacja wartości. Wartość komunikacji

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czarnek-Wnuk_Paulina_Sygizman_Kinga_Tematyka_uchodzcza_w_reportazu_radiowym.pdf249,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons