Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/429
Tytuł: Can Religious and Spiritual Struggle Enhance Well-Being? Exploring the Mediating Effects of Internal Dialogues
Autorzy: Zarzycka, Beata
Puchalska-Wasyl, Małgorzata
Słowa kluczowe: religious/spiritual struggle; internal dialogues; well-being
Data wydania: 3-sty-2019
Źródło: Journal of Religion and Health, 2019, s. 1-16
Abstrakt: Although a number of studies have demonstrated links between religious/spiritual struggle and well-being, only a few have examined what makes religious/spiritual struggle increase or decrease well-being. The present paper aims to examine different forms of internal dialogues (IDs) as potential mediators of the relationship between religious/spiritual struggle and well-being among Roman Catholics. There were 143 respondents (81 female) who participated in the study. We applied the Religious and Spiritual Struggle Scale, the Internal Dialogical Activity Scale, and the Psychological Well-Being Scale. The results showed that religious/spiritual struggle triggers IDs. Three types of IDs-ruminative, supportive, and social simulation dialogues-were mediators in the relationship between religious/spiritual struggle and well-being. Although religious/spiritual struggle decreased well-being through its effect on ruminative dialogues, it improved well-being through its effects on supportive and social simulation dialogues.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/429
DOI: https://doi.org/10.1007/s10943-018-00755-w
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zarzycka_Puchalska-Wasyl_Can_Religious_and_Spiritual_Struggle_Enhance_Well-Being.pdfArtykuł794,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.