Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4128
Title: The 2021 Migration Crisis in the Eyes of the Polish Priests from the Polish-Belarusian Borderland
Other Titles: Kryzys migracyjny w 2021 roku oczami polskich księży z rejonu przy granicy polsko-białoruskiej
Authors: Łaciak, Beata
Smuniewski, Cezary
Boguszewski, Mariusz
Keywords: Migrations; Polish-Belarusian border; priests; refugees; Catholic Church; migracje; granica polsko-białoruska; księża; uchodźcy; Kościół katolicki
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2022, nr 2, s. 43-61
Abstract: This publication is a result of interviews carried out at the end of November-beginning of December 2021 in the areas along the border between Poland and Belarus with Roman Catholic priests providing pastoral ministry in that area. The aim of the interviews was to gain insight into the social moods and attitudes of the clergy with respect to the migration crisis in the year 2021. It may be guessed that the priests from the borderland parishes are more prone to thinking about the community in national rather than evangelical categories, which most probably is an outcome of the historical experiences of Poland with Russia and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), the loss of independence and subordination to the communist authorities in Moscow.
Opracowanie jest efektem badań zrealizowanych na przełomie listopada i grudnia 2021 r. na terenach przy granicy Polski z Białorusią, przeprowadzonych wśród księży rzymskokatolickich pełniących posługę duszpasterską na tym obszarze. Celem badań było poznanie nastrojów społecznych i postaw duchownych dotyczących kryzysu migracyjnego w 2021 r. Wnioskować można, że księża z parafii w rejonie przygranicznym są bardziej skłonni myśleć o wspólnocie w kategoriach narodowościowych niż ewangelicznych, co zapewne wynika z doświadczeń historycznych Polski z Rosją i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), utratą niepodległości i zależnością od władzy komunistycznej rządzącej z Moskwy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4128
DOI: 10.31743/sanp.14531
ISSN: 2719-4795
Appears in Collections:Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2022, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laciak_Smuniewski_Boguszewski_The_2021_Migration_Crisis_in_the_Eyes_of_the_Polish_Priests.pdf223,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons