Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4125
Title: Kwestia czeczeńska w stosunkach izraelsko-rosyjskich po 1991 roku
Other Titles: The Chechen Question in post-1991 Israeli-Russian Relations
Authors: Gorlicka, Sylwia
Keywords: Rosja; Izrael; Republika Czeczenii; relacje międzynarodowe; geopolityka; Russia; Israel; Chechnya; international relations; geopolitics
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2022, nr 2, s. 153-176; 177-199
Abstract: W artykule poddano weryfikacji hipotezę, wedle której pozostanie Czeczenii w Federacji Rosyjskiej, leży w żywotnym interesie zarówno Rosji, jak i Izraela, który oczekuje jednocześnie, aby władze rosyjskie prowadziły mniej kompromisową politykę wobec władzy Ramzana Kadyrowa i ograniczały autonomię Czeczenii. Problem ujęto z realistycznej perspektywy teoretycznej w badaniu stosunków międzynarodowych, ze względu na jego wymiar geopolityczny i dominację kwestii bezpieczeństwa energetycznego i antyterrorystycznego, strategii wojskowej oraz rywalizacji mocarstw o wpływy w tym istotnym obszarze.
This publication verifies the hypothesis that Chechnya’s remaining in the Russian Federation is in the vital interest of both Russia and Israel, which at the same time expects the Russian authorities to pursue a less compromise policy towards Ramzan Kadyrov's rule and to limit Chechnya’s autonomy. The problem was presented from a realistic theoretical perspective in the study of international relations, due to its geopolitical dimension and the domination of both energy and anti-terrorist security issues, military strategy, and the competition of powers for influence in this important area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4125
DOI: 10.31743/sanp.13540
ISSN: 2719-4795
Appears in Collections:Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2022, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlicka_Sylwia_Kwestia_czeczenska_w_stosunkach_izraelsko-rosyjskich_po_1991_roku.pdf260,55 kBAdobe PDFView/Open
Gorlicka_Sylwia_The_Chechen_Question_in_Post-1991_Israeli-Russian_Relations.pdf272,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons