Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4037
Title: Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego
Authors: Otrębski, Wojciech
Mariańczyk, Katarzyna
Amilkiewicz-Marek, Agnieszka
Bieńkowska, Katarzyna Ita
Domagała-Zyśk, Ewa
Kostrubiec-Wojtachnio, Beata
Papuda-Dolińska, Beata
Pisula, Ewa
Keywords: ocena funkcjonalna; functional assessment; niepełnosprawność; disability; specjalne potrzeby edukacyjne; special educational needs; niesłyszący i słabosłyszący; deaf and hard of hearing; dysfunkcja wzroku; vision impairment; autyzm; autism; zaburzenia mowy i języka; speech and language impairment; niepełnosprawność intelektualna; intellectual disability; specyficzne trudności w uczeniu się; specific learning disorder
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4037
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Standardy_oceny_funkcjonalnej.pdf7,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons