Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4006
Title: Radzenie sobie ze stresem u nastolatków z różnym poziomem zmęczenia
Other Titles: Coping with Stress among Teenagers with Different Levels of Fatigue
Authors: Kulik, Agnieszka
Szewczyk, Leszek
Issue Date: 2003
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Citation: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, red. Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik, Łódź 2003, s. 178-196
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4006
ISBN: 83-7171-587-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Szewczyk_Leszek_Radzenie_sobie_ze_stresem.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons