Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3906
Title: Badania: transgresja vs. dialog międzyreligijny - dane surowe
Other Titles: Research_transgression vs. dialogue_data
Authors: Rydz, Elżbieta
Stawarz, Daria
Keywords: inteligencja duchowa; spiritual intelligence; wymiar transgresji; dimension of transgression; gotowość do wejścia w dialog międzyreligijny; readiness to engage in interreligious dialogue; młoda dorosłość; young adulthood
Issue Date: 2019
Abstract: W prowadzonych badaniach postawiono pytanie o związek pomiędzy zachowaniami transgresyjnymi a wymiarami gotowości do wejścia w dialog międzyreligijny u osób w okresie młodej dorosłości. Zakładano także predykcyjną funkcję zachowań transgresyjnych w związku z gotowością do wejścia w dialog międzyreligijny. W celu zweryfikowania hipotez przeprowadzono badania 528 osób w wieku 18-25 lat. Zastosowano Kwestionariusz gotowości do wejścia w dialog międzyreligijny (TGDM, Rydz, Bartczuk, 2019) oraz Listę zachowań alternatywnych (LiZa, Ślaski, 2010), bazującą na koncepcji transgresji J.Kozieleckiego.
We hypothesised that there was a relationship between transgressive behaviours and dimensions of readiness to engage in interreligious dialogue among young adults. In the research, we hypothesised that transgressive behaviours played a predictive role in the relationship with readiness to engage in interreligious dialogue. To verify these hypotheses, 528 people aged 18–25 were surveyed using the Readiness to Engage in Interreligious Dialogue Test (REID, Rydz & Bartczuk, 2019) and the Alternative Behaviours Checklist (ABC, Ślaski, 2010) based on Kozielecki's conception of transgression.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3906
Appears in Collections:Sprawozdania i raporty naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rydz_Elzbieta_Stawarz_Daria_Data_transgression_dialogue.sav193,93 kBUnknownView/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.