Kapelani wojskowi Południowego Podlasia w posłudze duszpasterskiej w misjach NATO i EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Abstract
Pośród wielu zadań kapelana wojskowego jest także towarzyszenie żołnierzom podczas misji poza granicami kraju. Takimi wydarzeniami są misje organizowane przez ONZ, NATO i EU. Kapelanami, którzy reprezentują Ordynariat Polowy Wojska Polskiego podczas misji są także księża związani z Południowym Podlasiem. Publikacja prezentuje poszczególnych kapelanów którzy brali udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju oraz opisuje w zarysie formę ich oddziaływania poprzez podstawowe formy duszpasterstwa wojskowego.
One of numerous tasks of a military chaplain is to accompany soldiers during missions abroad. There are missions organized by the United Nations, NATO and the EU. Chaplains who represent the Military Ordinariate of Poland during the mission are also priests associated with South Podlasie. The publication presents individual chaplains who have participated in the peace and stabilization missions abroad and describes their influence through the basic forms of military pastoral care.
Description
Keywords
kapelan wojskowy, Kościół, wojna, pokój, bezpieczeństwo, military chaplain, church, war, peace, security
Citation
"Drohiczyński Przegląd Naukowy", 2017, nr 9, s. 83-91
ISBN