Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3576
Title: Laboratory Exercises in Identification of Organic Compounds
Other Titles: Ćwiczenia laboratoryjne z identyfikacji związków organicznych
Authors: Demchuk, Oleg
Topyła, Małgorzata
Kapłon, Katarzyna
Mikulska, Karolina
Keywords: organic chemistry; laboratory exercises; identification of organic compounds; qualitative analysis of organic compounds; characteristic reactions; chemia organiczna; ćwiczenia laboratoryjne; identyfikacja związków organicznych; jakościowa analiza związków organicznych; reakcje charakterystyczne
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: The title "Laboratory Exercises in Identification of Organic Compounds" was designed as textbook on the practical identification of organic compounds by means of basic physicochemical measurements as well as simple qualitative reactions. The methodology of the classical analysis of organic compounds presented in the title is less and less often discussed in academic textbooks. This manual is intended to fill an existing gap. It contains comprehensive, detailed and very valuable data that can fascinate not only university students, but also young university employees, as well as teachers of high schools, chemical and biological technical schools
Tytuł "Laboratory Exercises in Identification of Organic Compounds" został zaprojektowany, jako podręcznik z praktycznej identyfikacji związków organicznych za pomocą podstawowych pomiarów fizykochemicznych, tudzież prostych reakcji jakościowych. Przedstawiona w podręczniku metodologia klasycznej analizy związków organicznych coraz rzadziej jest omawiana w podręcznikach akademickich. Ten podręcznik ma na celu usunięcie istniejącej luki. Zawiera ona kompleksowe, szczegółowe i bardzo wartościowe opracowania, które mogą zafascynować nie tylko studentów szkół wyższych, ale także młodych pracowników uczelni, jak również nauczycieli liceów i techników chemicznych i biologicznych
Description: Wprowadzenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3576
ISBN: 978-83-8061-993-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demchuk_O_Laboratory_Exercises_in_Identification_of_Organic.pdfWprowadzenie310.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons