Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3561
Title: Vitamin B12-Enriched Yarrowia lipolytica Biomass Obtained from Biofuel Waste
Other Titles: Bogata w witaminę B12 biomasa Yarrowia lipolytica otrzymywana z odpadów po produkcji biopaliw
Authors: Jach, Monika Elżbieta
Masłyk, Maciej
Juda, Marek
Sajnaga, Ewa
Malm, Anna
Keywords: odpady biopaliw; wysuszona biomasa; niekonwencjonalne drożdże; witamina B12; Yarrowia lipolytica; Biofuel waste; Dried biomass; Non-conventional yeast; Vitamin B12; Yarrowia lipolytica
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Citation: "Waste and Biomass Valorization", 2020, Vol. 11, nr 5, s. 1711-1716
Abstract: The aim of the study was to obtain vitamin B12-enriched biomass of non-conventional yeast Yarrowia lipolytica A-101. The cultivations were performed on waste from biofuel production in aerobic conditions at different temperatures (20–30 °C) and pH values (4.0–7.0) of the medium, with and without the addition of cobalt, L-methionine, molybdenum, δ-aminolevulinic acid, and niacin. A temperature of 30 °C and pH between 5 and 6 were the optimal conditions for obtaining B12-enriched yeast biomass on biofuel waste. In such conditions, Y. lipolytica A-101 contained 9 µg of vitamin B12 per 100 g of dried biomass. The addition of the ingredients mentioned above to the medium did not exert a significant effect on the B12 concentration. Y. lipolytica are able to accumulate this vitamin from the medium in a similar manner to animal cells. Additionally, it should be noted that the dried biomass of Y. lipolytica appeared to be safe for consumption. Taken together, these data showed that Y. lipolytica can be used as a nutritional supplement to increase the intake of vitamin B12, especially at risk of vitamin B12 deficiency.
Celem pracy było uzyskanie biomasy niekonwencjonalnych drożdży Yarrowia lipolytica A-101 wzbogaconych w witaminę B12. Uprawy prowadzono na odpadach z produkcji biopaliw w warunkach tlenowych w różnych temperaturach (20-30 ° C) i wartościach pH (4,0-7,0) pożywki, z dodatkiem i bez dodatku kobaltu, L-metioniny, molibdenu, δ- kwas aminolewulinowy i niacyna. Temperatura 30 ° C i pH między 5 a 6 były optymalnymi warunkami do uzyskania biomasy drożdżowej wzbogaconej w B12 z odpadów biopaliw. W takich warunkach Y. lipolytica A-101 zawierała 9 µg witaminy B12 na 100 g wysuszonej biomasy. Dodatek wyżej wymienionych składników do pożywki nie wpłynął istotnie na stężenie witaminy B12. Y. lipolytica potrafią akumulować tę witaminę z pożywki w podobny sposób jak komórki zwierzęce. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wysuszona biomasa Y. lipolytica okazała się bezpieczna do spożycia. Podsumowując, dane te wykazały, że Y. lipolytica może być stosowany jako suplement diety w celu zwiększenia spożycia witaminy B12, szczególnie w przypadku ryzyka niedoboru witaminy B12.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3561
DOI: 10.1007/s12649-018-0521-5
ISSN: 1877-2641
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNŚiNoZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jach_Maslyk_Juda_Sajnaga_Malm_Vitamin_B12-Enriched_Yarrowia_lipolytica.pdf1,38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons