Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3391
Title: Wartości patriotyczne w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii
Other Titles: The values of patriotism in the experience of Polish migrants in Great Britain
Authors: Adamczyk, Tomasz
Keywords: migracja; patriotyzm; ojczyzna; społeczeństwo wielokulturowe; migration; patriotism; homeland; multicultural society
Issue Date: 2019
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2019, T. 62, nr 4, s. 71-90
Abstract: Celem artykułu było ukazanie wartości patriotycznych w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Analizie został poddany materiał empiryczny zebrany metodą badań jakościowych przy pomocy techniki wywiadu pogłębionego. Materiał analizowany był z uwzględnieniem trzech zagadnień: poczucia dumy z bycia Polakiem, stosunku do ojczyzny oraz sposobu podtrzymywania i rozwijania polskości. Socjologiczna analiza wskazała, że w społeczeństwach wielokulturowych zmiany w podejściu do wartości patriotycznych przebiegają w różnych kierunkach. U części migrantów wartości te zanikają, podczas gdy u innych są kultywowane, odkrywane i nawet rozwijane.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3391
DOI: 10.31743/zn.2019.62.4.04
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Tomasz_Wartosci_patriotyczne_w_doswiadczeniu_polskich_migrantow.pdf187,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons