Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3327
Title: Rola rozumu i religii w przestrzeni publicznej - zagrożenia współczesnej agory
Other Titles: The Role of Reason and Religion in the Social Space. Threats of Modern Agora
Authors: Adamczyk, Tomasz
Keywords: religia; nauka; rozum; aksjologia; fundamentalizm; relatywizm; przestrzeń publiczna; religion; science; reason; axiology; fundamentalism; relativism; social space
Issue Date: 2016
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2016, T. 59, nr 4, s. 53-70
Abstract: Konflikt między relatywizmem i fundamentalizmem przez wielu socjologów uważany jest za jedno z najważniejszych zjawisk współczesności. Stanowi on zagrożenie dla pokojowego funkcjonowania przestrzeni publicznej. Autor prezentuje stanowiska współczesnych intelektualistów (J. Habermasa, P.L. Bergera, J. Ratzingera), którzy szukają nowych rozwiązań społecznego konsensusu. Artykuł ukazuje znaczenie rozumu i religii w kształtowaniu fundamentu aksjologicznego istotnego dla współczesnej agory.
A conflict between relativism and fundamentalism is considered by many sociologists as one of the most important phenomena in the contemporary world. It constitutes a significant risk for peaceful coexistence in the public space. The paper presents the positions of many contemporary intellectuals (inter alia: J. Habermas, P.L. Berger, J. Ratzinger) who are looking for new solutions for social discourse which would be based on consensus and social dialogue. Moreover, this article underlines the importance of reason and religion in creating an axiological foundation essential for contemporary agora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3327
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Tomasz_Rola_rozumu_i_religii_w_przestrzeni_publicznej.pdf330,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons