Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3265
Title: Assessment of emotional control from the perspective of young adults with ADHD
Other Titles: Ocena kontroli emocjonalnej z perspektywy młodych dorosłych z ADHD
Authors: Kulik, Agnieszka
Kajka, Natalia
Lemanowicz, Angelika
Mazur, Natalia
Ochnio, Emilia
Keywords: ADHD; suppression; anger; anxiety; depression; alexithymia; aleksytymia; depresja; supresja; gniew; lęk
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku
Citation: "Społeczeństwo. Edukacja. Język", 2021, T. 14, nr 2, s. 41-54
Abstract: Objective: Assessment of emotional control from the perspective of young adults with ADHD. Method: 86 young adults (M = 23.14; SD = 2.06) took part in the questionnaire study. The respondents completed two tools: the Courtauld Emotional Control Scale (CECS) and the structured ADHD diagnostic interview for adults (DIVA 2.0). Results: Despite the fact that adults with ADHD more often choose negative emotions as dominant in their lives or more often struggle with the inability to name the conditions they experience, no statistically significant differences were found between young adults with ADHD and without it disturbing in terms of suppressing the experienced emotional states. Conclusion: Adult ADHD adults' perceptions of regulating their emotional states may be distorted due to the greater number of difficult emotions they identify in their daily lives.
Metoda: 86 młodych osób dorosłych (M = 23,14; SD = 2,06) wzięło udział w badaniu kwestionariuszowym. Badani uzupełniali dwa narzędzia: Skalę Kontroli Emocji Courtaulda (CECS) oraz ustrukturyzowany wywiad diagnostyczny ADHD dla dorosłych (DIVA 2.0). Wyniki: Mimo tego, że dorośli z ADHD wybierają częściej emocje negatywne jako dominujące w swoim życiu lub częściej borykają się z nieumiejętnością nazywania przeżywanych stanów, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między młodymi dorosłymi z ADHD i bez tego zaburzenia pod względem tłumienia doświadczanych stanów emocjonalnych. Wniosek: Percepcja regulacji swoich stanów emocjonalnych przez dorosłych z ADHD może być zniekształcona z powodu większej liczby trudnych emocji, jakie identyfikują w swoim codziennym życiu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3265
DOI: 10.19251/sej/2021.14.2(4)
ISSN: 2353-1266
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajka_Kulik_Lemanowicz_Mazur_Ochnio_Assessment_of_emotional_control.pdf419,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons