Transformations of health factors in students aged 18-24 engaging in unprotected sexual behaviour

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Abstract
Among the most important tasks for the upcoming decade, WHO (2020) lists the sexual education of young people. The aim of the current research was to recreate the health functioning of Polish university students and to identify the factors that determine why they engage in risky sexual behaviours. The analyses took into account health locus of control, undertaken health activities and attitude to God. 32 people aged 18 to 23 (M = 20.03; SD = 1.15) who did not limit sexual activity without protection qualified for the analyses. The respondents completed three research tools: MHLC (Wallston, Wallston & DeVellis 1978), IHB (Juczyński 2012), CoP (Bartczuk & Zarzycka 2020) and a health survey. As a result of the conducted analyses, three groups of people were selected, characterised by different approaches to sexual activity. The article will present the results of analyses concerning people who do not limit sexual activity without protection. The respondents who belong to this group are characterised by a tendency to over-idealise themselves and their actions. They engage in risky activities, but avoid involvement in health-promoting activities. The present research provides qualitative analyses that help to better understand what factors may affect it.
Wśród najważniejszych zadań na nadchodzącą dekadę WHO (2020) wymienia edukację seksualną młodzieży. Celem prowadzonych badań było odtworzenie funkcjonowania zdrowotnego polskich studentów wyższych uczelni oraz identyfikacja czynników decydujących o podejmowaniu przez nich ryzykownych zachowań seksualnych. W analizach uwzględniono umiejscowienie kontroli zdrowia, podejmowane działania zdrowotne oraz stosunek do Boga. Do analiz zakwalifikowano 32 osoby w wieku od 18 do 23 lat (M = 20,03; SD = 1,15), które nie ograniczały aktywności seksualnej bez ochrony. Respondenci wypełnili trzy narzędzia badawcze: MHLC (Wallston, Wallston & DeVellis 1978), IHB (Juczyński 2012), CoP (Bartczuk & Zarzycka 2020) oraz ankietę zdrowotną. W wyniku przeprowadzonych analiz wyselekcjonowano trzy grupy osób, charakteryzujące się różnym podejściem do aktywności seksualnej. W artykule zostaną przedstawione wyniki analiz dotyczących osób, które nie ograniczają aktywności seksualnej bez zabezpieczeń. Respondenci należący do tej grupy charakteryzują się tendencją do nadmiernego idealizowania siebie i swoich działań. Angażują się w ryzykowne działania, ale unikają działań prozdrowotnych. Obecne badania uwzględniają analizy jakościowe, które pomagają lepiej zrozumieć, jakie czynniki mogą na to wpływać.
Description
Keywords
sexual behaviour, health factors, health, students, zachowania seksualne, czynniki zdrowotne, zdrowie, studenci
Citation
"Seminare. Poszukiwania naukowe", 2021, T. 42, nr 4, s. 77-91
ISBN