Działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na rzecz ochrony małoletnich odbiorców przed negatywnym wpływem przekazów medialnych

Abstract
Description
Keywords
Citation
Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, Lublin 2010, s. 381-397
ISBN
978-83-7702-103-3
Creative Commons License