Służba publiczna realizowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Polska Akademia Nauk
Abstract
J.S. Langrod określał administrację publiczną z jednej strony jako planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej, a z drugiej strony jako służbę publiczną. Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), będąc elementem administracji publicznej, jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji. Racją jej istnienia jest ochrona interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Biorąc pod uwagę fakt, że działalność w zakresie radiofonii i telewizji została uznana przez ustawodawcę za szczególny rodzaj aktywności społecznej, wymagający szczególnej troski administracji publicznej, warto się zastanowić, czy postulaty kierowane wobec administracji przez J.S. Langroda pozostają aktualne w odniesieniu do tego organu.
Jerzy Stefan Langrod a defini l’administration publiąue d’une part, comme un regroupement planifie des personnes au service d’une certaine mission publique, d’autre part comme un service public. Le Conseil National de la Radiodiffusion et de la Television (KRRiT), qui fait partie de l’administration publique, est l’autorite competente en matiere de radiodiffusion et de television. La raison de son existence est de proteger l’interet public dans le domaine de radiodiffusion et de television. Le legislateur a considere l’activite en matiere de radiodiffusion et de television comme une categorie particuliere de l’activite sociale, qui necessite une protection speciale de la part de l’administration publique. En tenant compte de cela, il est utile de reflechir si les postulats adresses par J. S. Langroda a l’egard de 1'administration publique restent valables en ce qui concerne ce conseil.
Description
Keywords
Citation
Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011, s. 119-132
ISBN
978-83-61236-21-4