Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/285
Tytuł: History of literature embraced by Darwin
Tytuły równoległe: Historia literatury w objęciach Darwina
Autorzy: Skórczewski, Dariusz
Słowa kluczowe: history of literature; neodarwinism; evolutionist literary theory; Charles Darwin
Data wydania: 2017
Wydawca: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW)
Źródło: Colloquia Litteraria, 2017, nr 1, s. 21-41.
Abstrakt: The paper adumbrates Joseph Carroll's evolutionist literary theory positioning it against the developments in literary studies and humanities after postmodernism. The author discusses the ambivalece present in Carroll's neo-darwinian project, its possible power to revert the decline of literary studies through a return to tangibility and certainty after the dominance of postmodern speculative theories, but also its reductionist and anti-axiological stance being a peril to the advancement of literary studies. The paper invites further discussion on the prospects of trans-disciplinary alliance between humanities and biological sciences in relation to the aesthetic specificity of literature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/285
ISSN: 1896-3455
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skorczewski_History_of_literature_embraced_by_Darwin_ed.pdf3,53 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons