Child’s Legal Security

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Polska Akademia Nauk, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Abstract
This article defines the concept of child’s legal security. In addition, an analysis of the child’s legal security concept was carried out, taking into account the aspect of objectivity and subjectivity. The analysis of the child’s legal security concept has been enriched with examples of legal provisions in which a given aspect of the child’s legal security is implemented.
W niniejszym artykule zostało zdefiniowane pojęcie bezpieczeństwa prawnego dziecka. Ponadto została przeprowadzona analiza pojęcia bezpieczeństwa prawnego dziecka z uwzględnieniem aspektu obiektywności i subiektywności. Analiza pojęcia bezpieczeństwa prawnego dziecka została wzbogacona o przykłady przepisów prawnych, w których realizowany jest dany aspekt bezpieczeństwa prawnego dziecka.
Description
Keywords
child, child’s security, child’s legal security, hearing a child, a child’s opinion and reasonable wish, dziecko, bezpieczeństwo dziecka, bezpieczeństwo prawne dziecka, wysłuchanie dziecka, zdanie i rozsądne życzenie dziecka
Citation
"Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2019, T. 12, nr 1, s. 201-209
ISBN