Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2810
Title: Child’s Legal Security
Other Titles: Bezpieczeństwo prawne dziecka
Authors: Potrzeszcz, Jadwiga
Keywords: child; child’s security; child’s legal security; hearing a child; a child’s opinion and reasonable wish; dziecko; bezpieczeństwo dziecka; bezpieczeństwo prawne dziecka; wysłuchanie dziecka; zdanie i rozsądne życzenie dziecka
Issue Date: 2019
Publisher: Polska Akademia Nauk, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Citation: "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2019, T. 12, nr 1, s. 201-209
Abstract: This article defines the concept of child’s legal security. In addition, an analysis of the child’s legal security concept was carried out, taking into account the aspect of objectivity and subjectivity. The analysis of the child’s legal security concept has been enriched with examples of legal provisions in which a given aspect of the child’s legal security is implemented.
W niniejszym artykule zostało zdefiniowane pojęcie bezpieczeństwa prawnego dziecka. Ponadto została przeprowadzona analiza pojęcia bezpieczeństwa prawnego dziecka z uwzględnieniem aspektu obiektywności i subiektywności. Analiza pojęcia bezpieczeństwa prawnego dziecka została wzbogacona o przykłady przepisów prawnych, w których realizowany jest dany aspekt bezpieczeństwa prawnego dziecka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2810
DOI: 10.32084/tekapr.2019.12.1-15
ISSN: 1899-7694
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potrzeszcz_Jadwiga_Child’s_Legal_Security.pdf239,27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons