Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2759
Title: Dzieci postmoderny? Studium socjologiczne nad religijnością studentów
Other Titles: Postmodern children? A sociological study of students' religiosity
Authors: Kozak, Jarosław
Keywords: religijność; religia; religijność studentów; sekularyzacja; desekularyzacja; badania socjologiczne ilościowe; postmodernizm; studenci
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
Abstract: Głównym problemem książki jest diagnoza religijności studentów lubelskich i jej uwarunkowania demograficzne i społeczne. Publikacja jest obszernym studium religijności młodzieży akademickiej według przyjętych w socjologii parametrów religijności. W polu poszukiwań badawczych znajduje się nie tylko stan życia religijnego młodzieży, ale i jego uwarunkowania oraz zróżnicowania, a nawet kierunek dokonujących się przemian. Te ostatnie można było uchwycić w ogólnych zarysach poprzez porównanie religijności w różnych typach środowisk młodzieżowych. Badania socjologiczne zrealizowane w pięciu największych uczelniach Lublina (UMCS, KUL, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) dotyczące religijności i moralności religijnej, sięgającej głęboko w sferę prywatności, są bardzo szczegółowo i kompetentnie opisane, zinterpretowane i wyjaśniane w świetle przyjętych teorii socjologicznych: modernizacji, sekularyzacji, indywidualizacji).
Description: Gdybyśmy wyróżnili trzy scenariusze przyszłości religii i Kościoła: scenariusz rozpadu, scenariusz wzrostu i scenariusz stabilizacji, to w świetle przewidywań najbardziej prawdopodobny byłby wariant trzeci, później pierwszy i najmniej prawdopodobny – wariant drugi. Mimo pesymistycznej wymowy – z kościelnego punktu widzenia – wyników badań socjologicznych, nie można wykluczyć odmiennych kierunków procesów przemian. Procesy społeczne, zwłaszcza natury religijnej, są trudno przewidywalne, i to, co w obecnym momencie wydaje się mało realne, w innych, zmieniających się okolicznościach staje się prawdopodobne. Nie można wykluczyć mechanizmu samospełniającego się proroctwa. Jeżeli zdecydowana większość ludzi wierzy w spełnienie się jakichś potencjalnych „stanów rzeczy”, to nie jest wykluczone, że zaistnieją one jako rzeczywistość. Negatywnym tendencjom w przemianach religijności „sprzeciwiają się” potężne siły tradycji i modernizująca się działalność Kościoła, które mogą hamować procesy przemian oparte na zindywidualizowanych działaniach jednostek.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2759
ISBN: 978-83-257-0737-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozak_Jaroslaw_Dzieci_postmoderny_Studium_socjologiczne_nad_religijnoscia_studentow.pdf10,73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons