Wydawnictwo KUL / The Publishing House of the Catholic University of Lublin : [1] Community home page

Logo
Wydawnictwo KUL powstało w marcu 2002 roku w miejsce Redakcji Wydawnictw KUL, która z Uczelnią związana była od 1957 roku. Kontynuując działalność wydawniczą RW KUL, publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych.

Kontakt

Wydawnictwo KUL

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin

Tel. 81 740 93 40

fax 81 740 93 50

Strona www: Wydawnictwo KUL
Browse

Collections in this community