Poziom integracji sensorycznej a adaptacyjność zachowania u dzieci w wieku średniego i późnego dzieciństwa

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Zaburzenia integracji sensorycznej wpływają na trudności w zakresie uwagi i zachowania. W przypadku młodszych dzieci zauważalne są utrudnienia z organizacją zabaw. U starszych występują problemy z nabywaniem czytania i pisania. Celem prowadzonych badań było wskazanie związku występującego między poziomem funkcjonowania sensorycznego a adaptacyjnością zachowania dzieci w średnim i późnym dzieciństwie. Przebadano 127 dzieci w wieku 3-9 lat (M = 5,47; SD = 2,06). W badaniach zastosowano Kwestionariusz Funkcjonowania Sensomotorycznego, składający się z części A (adaptacyjność zachowania) oraz B (koordynacja ruchowa, dotyk, słuch, węch, smak, wzrok, układ przedsionkowy i proprioceptywny). Wykonane analizy statystyczne ukazały silne korelacje między adaptacyjnością zachowania, koordynacją ruchową oraz ogólnym poziomem funkcjonowania sensorycznego. Analiza regresji wykazała wpływ poziomu funkcjonowania sensorycznego na adaptacyjność zachowania dzieci (analiza regresji liniowej (F (1, 125) = 43,9; p < .001). Im wyższy poziom w zakresie trudności integracji sensorycznej, tym większe utrudnienia w zakresie adaptacyjności zachowania. Przeprowadzone analizy wskazują na zasadność podejmowania wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci doświadczających problemów w zakresie integracji sensorycznej. Działania terapeutyczne mogą pomóc najmłodszym radzić sobie z zaburzeniami modulacji, poprawić jakość ich funkcjonowania podczas zabawy i procesu uczenia się. Mogą przyczynić się do regulacji emocjonalnej oraz ułatwić uczestniczenie w życiu codziennym dzięki kontrolowaniu i organizowaniu środowiskowych bodźców sensorycznych.
Description
Keywords
zaburzenie przetwarzania sensorycznego, dzieci, uczniowie, zachowanie
Citation
ISBN
Creative Commons License