Kalina Wojciechowska – Mariusz Rosik, Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 2020)

Abstract
Recenzja książki: Kalina Wojciechowska – Mariusz Rosik, Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 2020). Ss. 458. PLN 92,40. ISBN 978-83-60273-53-1.
Description
Keywords
Listy Judy, Juda, retoryka, struktura
Citation
"Verbum Vitae", 2021, T. 39, nr 2, s. 609-613
ISBN