The Biblical Annals, 2021, Tom 11 (68), Nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Il Salterio e il libro di Giobbe . Seminario per studiosi e docenti di Sacra Scrittura. Roma, 20–24 gennaio 2020 (@Biblicum 6; Roma: Gregorian & Biblical Press 2020). Pp. 308. € 12. ISBN 978–88-7653-728-8 (e-Book)
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Zieliński, Marcin
  Book Review: Il Salterio e il libro di Giobbe. Seminario per studiosi e docenti di Sacra Scrittura. Roma, 20-24 gennaio 2020 (@Biblicum 6; Roma: Gregorian&Biblical Press 2020).
 • Item
  Jennifer L. Andruska, Wise and Foolish Love in the Song of Songs (Oudtestamentische Studiën 75; Leiden – Boston, MA: Brill 2018). Pp. 219. €104. ISBN 978-90-04-33101-3 (e-Book)
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Bardski, Krzysztof
  Book Review: Jennifer L. Andruska, Wise and Foolish Love in the Song of Songs (Oudtestamentische Studiën 75; Brill: Leiden-Boston 2018)
 • Item
  Modele edytorskie XIX-wiecznych polskich Biblii – próba identyfikacji
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Zakonnik, Łukasz
  W prezentowanym artykule dokonano przeglądu wydań XIX-wiecznych polskich Biblii celem odnalezienia modeli edytorskich, według których pojawiały się kolejne edycje. W pracy uwzględniono 62 wydania, które ukazały się na przestrzeni lat 1810–1900. 42 z nich bazowały na tłumaczeniu przyjętym w Biblii Gdańskiej, a 20 na tłumaczeniu Jakuba Wujka. Spośród analizowanych edycji wskazano na 23, według których ukazywały się kolejne polskie Biblie (w XIX wieku). Obok zidentyfikowanych poszczególnych modeli w pracy zaproponowano także 7 podstawowych linii edycyjnych.
 • Item
  Translating Romans 5:12 in the early 16th century. Franciscus Titelmans’s polemic against humanists
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Mantyk, Tomasz Karol
  Translating the Bible has never been an easy task, least of all at the times of theological controversy. A New Latin translation by Erasmus of Rotterdam, executed on the eve of the Reformation, met much criticism on philological and theological level. Franciscus Titelmans, a young, Franciscan scholar from Leuven, addressed in his Collationes quinque numerous issued regarding the translation of the Epistle to the Romans. This article focuses on Romans 5:12. Titelmans claimed that Erasmus’s translation of this verse threatened the dogma of original sin and promoted the resurgence of Pelagianism. The article analyses his arguments showing that although he was not entirely alien to philology, he relied more on the Church Fathers and the authority of the Church in his translation. Philological and logical arguments served only as auxiliary proofs for the meaning that had been established by patristic commentaries. Consequently, this debate mirrors diverse attitudes of both scholars. The Humanist opted for sound philology, even if it resulted in questionable theological statements, the Franciscan for sound theology, even if it led to imperfect philological choices. Although specific arguments of this debate are outdated and hardly relevant to modern-day biblical studies, divergent attitudes of its protagonists are well reflected in current debates, making it worth
 • Item
  Jesus, the Apostle and High Priest of Our Confession. Audience-Oriented Criticism of Heb 3:1-6
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Blajer, Piotr
  List do Hebrajczyków 3,1-6 jest jednym z najbardziej intrygujących fragmentów tekstu. Zwraca on uwagę czytających lub słuchających z kilku powodów. Jednym z nich jest sposób w jaki autor przedstawia Jezusa Chrystusa i porównuje Mojżesza z Chrystusa. To porównanie ma celu wykazanie wyższości Chrystusa jako najwyższego kapłana i apostoła. Jest to jedyny fragment w Nowym Testamencie, gdzie Jezus jest przedstawiany jako apostoł. Lektura tekstu biblijnego zwracająca uwagę na adresata i jego reakcję uwypukla również sposób w jaki autor odnosi się do odbiorców, jak przyciąga ich uwagę i w jaki sposób podkreśla ich nowy stan w jakim się znajdują.