Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/205
Tytuł: "Rozpracowanie" katolickich organizacji masowych : nowelizacja prawa o stowarzyszeniach w świetle tajnej instrukcji MBP z 1 września 1949 r.
Autorzy: Ordon, Marta
Słowa kluczowe: Prawo o stowarzyszeniach katolickich; zrzeszenia religijne; wolność zrzeszania; Polska Rzeczpospolita Ludowa; prawo wyznaniowe; Kościół a PRL
Data wydania: 2004
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Źródło: Studia z Prawa Wyznaniowego, 2004, T. 7, s. 255-262.
Abstrakt: Ustrój komunistyczny wprowadzony w Polsce po II wojnie światowej, oparty na ateistycznej w swej istocie ideologii marksistowskiej, był wrogi religii i związkom wyznaniowym, a w szczególności Kościołowi katolickiemu. Władze dążyły do eliminacji z życia publicznego wszelkich przejawów działalności duszpasterskiej Kościoła. W tym celu m.in. w dniu 5 sierpnia 1949 r. został wydany dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, stawiający przed organizacjami kościelnymi alternatywę: albo poddanie się wpływom władz, albo delegalizacja. Instrukcja nr 30 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) z dnia 1 września 1949 r.oznaczona jako "ściśle tajna", przeznaczona dla pracowników operacyjnych, którzy zajmowali się sprawami legalizacji stowarzyszeń, odsłania faktyczny cel dokonanej nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach oraz tryb rejestracji objętych nią zrzeszeń.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/205
ISSN: 2081-8882
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rozpracowanie_ katolickich_organizacji_masowych.pdf52,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons