Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/204
Tytuł: Był dla nas darem
Autorzy: Ferenc, Edward
Słowa kluczowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski; Sekcja Filozofii Teoretycznej KUL; Chudy Wojciech (1947-2007); wspomnienia; niepełnosprawność; lata 70. XX wieku; Catholic University of Lublin; Section of Theoretical Philosophy; 1970's XX-th Century; disability; memorys
Data wydania: 2007
Wydawca: Instytut Jana Pawła II KUL
Źródło: Ethos, 2007, R. 20, nr 3/4 (79/80), s. 249-265. (pt. Osoba - prawda - dzieje. Wojciechowi Chudemu - "Ethos").
Abstrakt: Edward Ferenc przedstawia esej, w którym opisuje swoją wieloletnią przyjaźń z Wojciechem Chudym, a w szczególności okres lat 70. XX wieku, kiedy obydwaj byli studentami filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor jednocześnie zdaje relację z jedynej w swoim rodzaju atmosfery w KUL lat 70. ubiegłego wieku, stworzonej przez profesorów, studentów, jak również przez administrację uniwersytecką, która umożliwiła studiowanie wybranego kierunku studiów i uzyskanie stopnia naukowego przez niepełnosprawnych studentów. (Według streszcz. ang. Doroty Chabrajskiej)
Edward Ferenc presents an essay in which he describes his long-lasting friendship with Wojciech Chudy, in particular the time in the 1970’s when both of them were philosophy students at the Catholic University of Lublin. The author simultaneously gives an account of the unique atmosphere of the KUL of the 1970’s created by professors, students, as well as by the university administration, which made it a special university, offering a chance to study a chosen subject and obtain a degree to students with disabilities. (Summarized by Dorota Chabrajska)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/204
ISSN: 0860-8024
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (BU KUL)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Byl_dla_nas_darem.pdf146,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons