Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1992
Title: Colour as a ready-made: notes on the margins of the works of Adam Marczyński
Other Titles: Kolor jako ready-made: notatki na marginesie prac Adama Marczyńskiego
Authors: Błotnicka-Mazur, Elżbieta
Keywords: Adam Marczyński; Adam Marczyński; Variable Reflections; Refleksy zmienne; colour in contemporary art; kolor w sztuce współczesnej; fluorescent paints; farby fluorescencyjne; the art of the 1960s and 1970s; sztuka lat 60. i 70. XX wieku
Issue Date: 10-Dec-2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Citation: „Saeculum Christianum” 28 (2021). Wydanie specjalne, ss. 176-186
Abstract: The article deals with the issue of colour and its perception in selected works by Adam Marczyński (1908-1985), which are part of the Variable Reflections series from the 1960s and 1970s. The starting point for our considerations is colour treated as a ready-made, a colour swatch annexed to the painting space by artists aware of the fact that colour can be a commercial product. The subject of the analysis are Marczyński’s works filled with square or rectangular coffers covered with movable flaps hinged on an axis. The artist covered the interior of the coffers with intense colour, usually achieved through the use of fluorescent paints. Their vivid colour was to be transmitted through reflections of light bouncing off of the silvery surface of flaps, and changing depending on the angle of inclination.
Artykuł podejmuje zagadnienie koloru i jego percepcji w wybranych dziełach Adama Marczyńskiego (1908-1985) z cyklu Refleksy zmienne z lat 60 i 70. XX wieku. Punktem wyjścia do rozważań jest kolor traktowany jako ready-made, karta kolorów zaanektowana w przestrzeń malarską przez artystów świadomych faktu, że kolor może być komercyjnym produktem. Przedmiotem analizy są prace Marczyńskiego wypełnione kwadratowymi lub prostokątnymi kasetonami zamykanymi ruchomymi na osi, uchylnymi klapkami. Wnętrza kasetonów artysta pokrywał intensywnym kolorem, najczęściej z użyciem farb fluorescencyjnych, a ich soczysta barwa miała być transmitowana w formie odbić, refleksów powstających na srebrzystych klapkach, zmieniających się w zależności od kąta nachylenia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1992
DOI: DOI https://doi.org/10.21697/sc.2021.28.spec.13
ISSN: 1232-1575
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blotnicka_Mazur_Colour_as_a_ready_made_Adam_Marczynski.pdf2,81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons