Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1956
Title: The Borderland in the System of Contemporary International Relations: the Security Aspect
Authors: Nechaieva-Yuriichuk, Nataliya
Keywords: pogranicze; wyzwania; geopolityka; demokracja; borderland; challenges; geopolitics; democracy
Issue Date: 22-Dec-2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia i Analizy Nauk O Polityce", 2020, 2, s. 77-93
Abstract: Miniony wiek przyniósł ludzkości wiele przemian politycznych. W dzisiej­szych czasach jesteśmy świadkami nowych wyzwań dla bezpieczeństwa i stabilności na świecie. Dodatkowo istotną rolę w politycznych procesach czasów nowożytnych odgrywa­ją tereny pogranicza. Niektórzy aktorzy sceny politycznej, jak Federacja Rosyjska, starają się utrzymać i wzmocnić swoje wpływy kosztem innych państw, w tym Ukrainy. Dlatego też transformacja agresywnej polityki takich graczy, z militarnej na hybrydową, skłania obserwujący świat do zadawania pytań: co dalej?
The previous century brought to humanity many political trials. Nowadays, we witness new challenges to world security and stability. Besides, borderlands play a com­pelling role in the political processes of modernity. Some political actors, like the Russian Federation, try to keep and strengthen their influence at the expense of other states, in­cluding Ukraine. Therefore, a transformation of an aggressive policy of such players, from military to hybrid, provoke the surrounding world to think: what’s next?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1956
DOI: 10.31743/sanp.11468
Appears in Collections:Nr 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechaieva-Yuiichuk_Nataliya_The_Borderland_in_the_System.pdf1,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons